Jak pracuję

Szukasz, bo jesteś w kryzysie. Może być Ci trudno nazwać lub zrozumieć to, czego doświadczasz. Moją rolą jest to, aby w oparciu o rzetelną wiedzę, doświadczenie i szacunek do Ciebie oświetlić drogę, na której teraz jesteś. Dzięki wspólnej pracy przyjrzymy się temu, kiedy na nią wszedłeś, czemu jest Ci źle i dokąd zmierzasz. Na początku naszej wędrówki Ty powiesz mi, co chcesz zmienić, a ja czy jestem w stanie Ci w tym pomóc. Potem ruszymy razem nową drogą wyznaczoną przez Twoje potrzeby i cele. To nadal będzie Twoja droga, ale przez jakiś czas pójdziemy nią wspólnie. Nie będziemy szli po omacku. Psychoterapia poznawczo-behawioralna to solidna metoda, której skuteczność potwierdzają liczne badania. Nasza praca będzie opierała się na konkretnym protokole dobranym do zgłaszanej przez Ciebie trudności. Dzięki temu dowiesz się, ile potrwa nasza wspólna droga i jak będzie przebiegać na poszczególnych etapach. W toku terapii na bieżąco będziemy monitorować zmiany i dostosowywać nasz plan do osiąganych rezultatów. Gotowy? No to w drogę.

Kilka faktów o psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

 • Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na założeniu, że emocje i dysfunkcyjne zachowania mogą być wyjaśnione w oparciu o teorię uczenia się i mediacyjną rolę procesów poznawczych.
 • Leczenie w oparciu o metody psychologiczne uwzględnione w terapii poznawczo-behawioralnej jest obecnie najlepiej udokumentowaną formą psychoterapii.
 • Efekty osiągane dzięki terapii poznawczo-behawioralnej są monitorowane i oceniane według standardów podobnych do tych przyjętych w naukach medycznych. Według schematu objawy-diagnoza-leczenie-ocena skutków.
 • Opisywany nurt terapii rozwija się dynamicznie od ponad 80 lat. W tym czasie terapeuci doskonalili metody swojej pracy wykorzystując kolejne zdobycze nauki. Terapia poznawczo-behawioralna nadal intensywnie ewoluuje dostarczając nam coraz to nowszych narzędzi.

Zasady pracy psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

 • Tworzymy konceptualizację w oparciu o problem pacjenta.
 • Na bieżąco monitorujemy efekty naszej pracy i w razie konieczności modyfikujemy realizowane oddziaływania.
 • Koncentrujemy się na teraźniejszości.
 • Informujemy pacjenta o celowości i specyfice podejmowanych przez nas oddziaływań.
 • Terapia jest realizacją konkretnego protokołu przewidzianego dla danego zaburzenia.
 • Istotnym elementem naszej pracy jest zaangażowanie pacjenta.
 • Terapia jest zaplanowana i ograniczona w czasie.
 • Wyznaczamy konkretny cel i monitorujemy stopień jego realizacji.
 • Po zakończeniu terapii pacjent pozostaje z wiedzą i umiejętnościami, które może sam stosować, ograniczając w ten sposób ewentualne nawroty zaburzenia.