Mutyzm

W mojej pracy mutyzm zasługuje na szczególną uwagę. Z zaburzeniem mutyzmu zetknęłam się przypadkowo, na początku 2016 roku. Na konsultację zgłosili się do mnie zatroskani rodzice. U ich dziecka zdiagnozowano mutyzm wybiórczy. W porozumieniu ze stowarzyszeniem rodziców dzieci z mutyzmem, nawiązałam kontakt z kolejnymi osobami, którzy poszukują pomocy dla swoich dzieci. We współpracy z Mutyzm wybiórczy. Pomoc psychoterapeuty.psychologiem i psychoterapeutą Marceliną Nowicką opracowałam i zrealizowałam roczny program terapeutyczny skierowany do dzieci z mutyzmem wybiórczym. Opracowując nasz program czerpałyśmy z doświadczeń amerykańskich specjalistów, pracujących z lękiem dziecięcym oraz z technik terapii poznawczo-behawioralnej. Przygotowana przez nas terapia wyróżniała się pracą w grupach, która wspierała indywidualne oddziaływania.

Terapia zdecydowanie wykraczała poza ramy naszych indywidualnych spotkań z dziećmi, obejmując szkolenia dla rodziców czy konsultacje z placówkami psychoedukacyjnymi. Dodatkowo praca z każdym dzieckiem uwzględniała jego sytuację rodzinną i ewentualne trudności wychowawcze. Konsekwencją naszej pracy było wygłoszenie referatu podczas II Łódzkiego Seminarium Logopedycznego na temat: „Zastosowanie technik terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi z mutyzmem”. Obecnie kontynuuję pracę mającą na celu doskonalenie zastosowanej procedury terapeutycznej. Będący w przygotowaniu program został rozszerzony o te czynniki, której w naszej ocenie w największym stopniu przyczyniły się zmiany terapeutycznej.W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat realizowanego przez nas programu zapraszam do kontaktu.