Oferta

Konsultacja psychologiczna – 50 min – 200 PLN
To zwykle pierwsze spotkanie, podczas którego klient i terapeuta omawiają zasady wzajemnej współpracy. Klient przedstawia problem, z którym przychodzi, a terapeuta wskazuje, jakie możliwości wspólnej pracy w wybranym zakresie daje terapia poznawczo-behawioralna. Zdarza się, że klient ma trudność z określeniem konkretnego problemu, nad którym chciałby pracować. W takiej sytuacji terapeuta pomaga Mu ten problem skonkretyzować. Zwykle konsultacja psychologiczna staje się wstępem do terapii, która jest określona w czasie i zmierza do konkretnego celu. Może być również początkiem obejmującego tylko kilka spotkań poradnictwa psychologicznego.

 

Sesja psychoterapeutyczna – 50 min – 200 PLN
To spotkania odbywające się w ramach terapii. Ich ilość zależy od wyznaczonego do realizacji celu i jest określona.

 

Porada psychologiczna – 50 min – 200 PLN
Jest skoncentrowana na konkretnym problemie. Jej celem jest pomoc pacjentowi w rozwiązaniu bieżących trudności z wykorzystaniem zasobów, którymi aktualnie dysponuje klient.

 

Wizyta w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko – 50 min – 250 PLN
W procesie diagnozy trudności, jakie przejawia dziecko, niejednokrotnie wskazana jest obserwacja w środowisku, gdzie przede wszystkim ujawnia się zgłaszany problem. Obejmuje ona również wywiad z personelem placówki, do której uczęszcza dziecko.