RODO

Klauzula informacyjna dla pacjenta:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rad z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Katarzyna
  Wasiak z siedzibą w Łodzi, tel. +48 506587370, e-mail: biuro@psychowsparcie.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia konsultacji, diagnozy
  psychologicznej i psychoterapii na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i B oraz art. 9 ust. 2 pkt. 2A
  RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji
  międzynarodowej.
 5. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
  przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne